Vårt styrdokument för vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicy

OMTÄNKANDE MÖTEN
Vi tror att bra möten kan göra världen bättre, därför skapar vi förutsättningar för bättre möten. Vi kallar sådana möten omtänkande möten. Omtänkande uppstår där förändring och välmående överlappar varandra. För att orka förändra, förbättra och tänka nytt måste vi också må bra. För att vi ska må bra måste vi ta hand om varandra och vår omvärld, idag och imorgon. Därför kan Hållbarhet, ur alla dess dimensioner, sägas vara en central del av vårt erbjudande.

HÅLLBARHETSAMBITION
Vår ambition är att utmana branschen, våra kunder och oss själva att sträva efter att alltid bli lite mer hållbara. Vi kanske inte alltid når ända fram, men vi når betydligt längre om vi sätter ambitiösa mål. Även om vi inte tror att det går att konkurrera med att vara hållbarast så handlar våra initiativ om att ständigt påminna, normalisera och aktualisera hållbarhetsfrågan – för så sporrar vi varandra till fortsatt förbättring.
Konkret uttryckt är vår ambition att gå längre än gällande lagar och regler inom hållbarhetsområdet – och att berätta om vad vi gör för alla vi möter.

MILJÖMÄRKTA AV GREEN KEY
För att hjälpa oss att hålla fokus på det som är viktigt och att även hitta sådant som vi kanske missar har vi valt att låta oss miljöcertifieras med Green Key. Det är en internationell miljömärkning som omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga. Nedan listar vi våra ambitioner inom respektive dimension.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Våra ekonomiska system får inte stå i vägen för ekologisk och social hållbarhet. Men den enda långsiktigt hållbara verksamheten är den som konkurrerar ut ohållbara alternativ. Därför måste vi leverera en högkvalitativ produkt skapad av välmående medarbetare. Vi behöver fortsätta att investera och bygga för framtiden, snarare än att jaga kortsiktiga vinster. Och vi ska göra det utan att belasta och utarma miljö och samhälle i onödan.
Tre principer som vägleder oss:
LÅNGSIKTIGHET investera för framgångar i en hållbar framtiden
FAIR PLAY Vi tillåter inte mutor eller korruption och vi betalar skatter och avgifter
TILLSAMMANS Vi vinner tillsammans med våra partners och kunder.

SOCIAL HÅLLBARHET
Vår personal är vår viktigaste resurs. De är de som skapar förutsättningarna för minnesvärda upplevelser för våra gäster. Därför tar vi hand om vår personal. Vi är ambitiösa med vårt arbetsmiljöarbete, vi eftersträvar samarbete med fackförbund och vi betalar avtalsenliga ersättningar och erbjuder goda förmåner. Vi motarbetar aktivt diskriminering, kränkning och ojämställdhet. Och vi ställer höga krav på våra leverantörer avseende schyssta villkor och kollektivavtal. Vi mäter och utvärderar regelbundet vår medarbetarnöjdhet.
Men för att kunna rekrytera bra kollegor är vi också beroende av välfungerande lokalsamhälle. Därför samarbetar vi med närliggande skolor och arbetsförmedlingar genom att ta emot prao, praktikanter och arbetstränande. Vi sponsrar en aktiv fritid för både barn och pensionärer och vi stöttar läger för mindre bemedlade.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Naturupplevelsen är en central del av vårt erbjudande. Vi är beroende av samspelet med vår närmiljö, och klimatförändringarna innebär ett hot för våra möjligheter att bedriva vår verksamhet.
Vår miljömässiga påverkan kommer framförallt från värmeproduktion (vatten till duschar och tvätt samt värme till husen) och mat (råvaror, tillagningsmetoder och avfall). Därför investerar vi i energieffektiviseringar och elproduktion, vi mäter el och vattenförbrukning i realtid och vi mäter både måltidernas klimatavtryck och matsvinn i syfte att reducera vår förbrukning och påverkan.
Eftersom närmiljön är så viktig för oss arbetar vi aktivt med biologisk mångfalt och vi använder inga konstgödsel eller bekämpningsmedel.
Vi samarbetar med våra leverantörer för att köpa hållbara tjänster och råvaror.
Vi utbildar regelbundet vår personal och informerar våra gäster i syfte att påverka dem att göra hållbara val.

VI ÄGS AV EN VÄLGÖRENHETSSTIFTELSE
Fagerudd ägs av en allmännyttig stiftelse som investerar överskott i vetenskapligt förankrad forskning och utveckling exempelvis inom hållbar energi.

Enköping 17 april 2023

Sebastian Tarkowski vd tillsammans med personal

Vi ingår i Lyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

 

Medlemsorganisationer & certifieringar

Vi är en prisbelönt mötesplats vi är stolta att vara utvalda och mötescertifierade av Svenska möten, för att du ska få bättre möten. ⋅ Vi är engagerade i internationella IACC som samlar världens främsta mötesplatser. ⋅ Vi är anslutna till, och tecknar kollektivavtal genom, Visita, för att vara en schysst arbetsplats. ⋅ Vi är miljömärkta med Green Key som ett kvitto på vårt hållbarhetsåtagande.