Vår filosofi – meningsfulla möten

Där välmående möter förändring uppstår omtanken

Det finns två anledningar till att ha ett möte*. Antingen för att må bättre tillsammans: Team-building, sociala aktiviteter, gemensam rekreation – kort och gott för att skapa välmående i gruppen. Eller så har vi meningsfulla möten för att uppnå förändring: det ska finnas ett före och efter mötet. Vi ska förstå något vi inte gjorde innan, eller enas om något vi varit oeniga om. Eller vara rustade för någonting nytt. Vi blir förändrade.

Men för att vi ska orka förändras måste vi vara välmående. Därför vill vi på Fagerudd verka där dessa båda områden överlappar varandra. Där förändring uppstår genom välmående mötesdeltagare. Vi kallar sådana möten omtänkande möten. Möten med omtanke om deltagarna och om omvärlden. Möten som låter oss tänka om, för nya idéer, för förändring och förbättring.

* Alltså, det finns såklart många fler anledningar än dessa två till att ha möten, som att vi gillar att träffas, för att behålla vår sociala status i gruppen, för att det är gott med fika osv. Men utifrån vårt perspektiv, som handlar mycket om just konferenser är de främsta mötesskälen vi landat i, när vi funderat över detta, just förändring och välmående.

Meningsfulla möten överallt

Möten som löser verkliga utmaningar

Vi har samlat på oss en verktygslåda med mötestips. Och dem vill vi dela med oss av till dig och alla andra som arbetar för bättre och meningsfulla möten.

För vi är övertygade om att bättre möten gör världen bättre. Oavsett om mötet är hos oss eller någon annanstans. Det enda vi vill ha tillbaka i utbyte är att om du kommer på ett mötestips som du vill dela med dig av till oss – så får du gärna göra det. För då kan vi dela det vidare till ännu fler. För ännu bättre möten helt enkelt!

Ett omtänkande kök

Vår matfilosofi är gott och gott:

vi vill laga smart mat som vi själva vill äta, fast roligare. Sådär som man själv aldrig orkar göra hemma. Med extra knorr, fast utan krusiduller. Och fortfarande näringsriktigt och energigivande. Och hållbart såklart!

Som husmanskost, fast lyxigare – Husmanscuisine!

Miljön är en central del av vårt erbjudande - självklart måste vi vara rädda om den!

Hållbarhet

Den största skillnaden gör vi genom att hjälpa dem som gör störst skillnad. Vi är bara en liten spelare, men våra kunder är ofta inte det. Hela vår affärsidé bygger på att skapa förutsättningar för bättre möten för dem som vill göra världen bättre. 

Men det betyder inte att vi inte måste vara med och dra vårt strå till stacken. 

Vi är stolta över att vara miljömärkta, och vi försöker gå längre än de tuffa krav som ställs på oss och på våra leverantörer där det är möjligt inom ramen för våra förutsättningar.

Våra vegetariska luncher är vinnare.

Prisnominerat miljöarbete

Sedan en tid tillbaka serverar vi vegetariska luncher som standard, om du inte säger till innan så får du vårt vegetariska alternativ. Alltså precis som vanligt, fast tvärt om. 2022 hjälpte det oss att spara hela 19 ton koldioxid!

Inte nog med det: 2023 nominerades vi till prestigefulla Svenska Mötespriset för årets Hållbarhetsinitiativ.

Se gärna vår film som förklarar mer om våra vegetariska luncher och varför de gör alla till vinnare här

Vårt roligaste miljöinitiativ är nog ändå att vi försöker vara ett insektsvänligt hotell.

Insekter av alla de slag är nödvändiga för den biologiska mångfalden, och i förlängningen för att vi ska få mat på borden. Därför har vi vår egen bikupa med bin som flyger fritt och pollinerar våra, och andras, växter. Och honungen som vi får från dem går såklart att köpa i vår butik.

Dessutom finns det nog inget som är så rogivande som att titta på bin som arbetar hårt. Så i nästa paus i mötet, ta en sväng förbi vår bikupa.

Men ännu viktigare är att det finns något för insekterna att pollinera. Därför lämnar vi stora markområden oklippta där ängsblomster kan frodas. Vi upplåter mark till naturbete (får), vi låter träd som faller ligga och lämnar stora rishögar där smådjur kan gömma sig. Självklart använder vi inga bekämpningsmedel i vår verksamhet.

Det är ganska enkelt egentligen

Gör skillnad där det gör skillnad!

Utöver klimatpåverkan från konferensmaten visar en kartläggning av konferensbranschens miljöpåverkan genomförd 2019 av Svenska Miljöinstitutet (IVL) på uppdrag av Kammarkollegiet att hotellens största klimatpåverkan kommer från Uppvärmning och varmvatten (39%).

Det är också där vi väljer att fokusera våra insatser. Därför uppgraderar vi löpande hela vårt värme och ventilationssystem för att det ska bli effektivare och smartare.

Vi har vårt eget vattenbesparingsprogram där vi mäter vattenförbrukningen i realtid och vi uppmanar våra gäster att hjälpa oss genom att vara sparsamma med vattnet. Till exempel lånar vi ut dusch-timers i receptionen.

Sedan våren 2022 producerar vi vår egen el genom 368 solcellspaneler på idrottshallens tak. Soliga dagar är vi självförsörjande på el, och all övrig el vi köper är fossilfri.

Ekologisk, ekonomisk och social

Hållbarhet i tre dimensioner

Vi utgår ifrån de tre dimensionerna för hållbar utveckling när vi planerar vårt hållbarhetsarbete: miljömässig, ekonomisk och ekologisk. Nedan har vi listat ett några exempel på hållbarhetsinitiativ. Läs också gärna vår hållbarhetspolicy nedan.

 • Serverar vegetariska luncher som standard för lägre klimatavtryck och bättre möten
 • Biologisk mångfald genom oklippta gräsmattor, rishögar och naturbete
 • Producerar egen el genom Solceller och köper bara fossilfri el.
 • Renoverar möbler och köper second hand
 • Vattenbesparing genom vattenmätning i realtid och duschtimers till gäster
 • Värme och ventilationsoptimering
 • Utökad sopsortering
 • Laddstolpar för elbil och uppmaningar att resa hit med buss och tåg
 • Upplåter mark till kommunens busshållplats
 • Stöttar lokalt företagandet genom att bland annat köpa lokalproducerat mikrogrönt
 • Personalkläder är ekologiska och fairtrade, skjortor av tencel (skogsråvara) och våra jeanskjolar tillverkas lokalt av återvunna jeans
 • Samarbete med majblomman
 • Hjälper människor att komma i arbete genom arbetsträning
 • Engagemang i hotell- och restaurangskolan där vi tar emot praktikanter
 • Vi är måna om att vara en bra arbetsplats och att vinna tillsammans med kunder och leverantörer
 • Vi engagerar oss i Svenska Mötens hållbarhetsråd

Om oss
- vi på Fagerudd

Vi som arbetar här på Fagerudd är en brokig skara människor, men vi har en sak gemensamt, vi drivs av energin i bättre meningsfulla möten.

Fagerudd ingår i Lyckornagruppen som ägs av en allmännyttig stiftelse vars syfte är att främja vetenskaplig forskning och utveckling, tillexempel inom hållbar energi.

Vi ingår i Lyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

 

Medlemsorganisationer & certifieringar

Vi är utvalda och mötescertifierade av Svenska möten, för att du ska få bättre möten.
Vi är engagerade i internationella IACC som samlar världens främsta mötesplatser.
Vi är anslutna till, och tecknar kollektivavtal genom, Visita, för att vara en schysst arbetsplats.
Vi är miljömärkta med Green Key som ett kvitto på vårt hållbarhetsåtagande.