Konferensanläggningarna Fagerudd och Haga Slott bidrar till att påskynda omställningen till hållbarare fastigheter.

Marcus Dennerstedt (tv) visar Sebastian Tarkowski (th) att det finns utrymme för smartare reglerteknik i pannrummet på Fagerudd Konferens.

Fagerudd och Haga Slott är genom deras ägarstiftelse med som partner och testbädd till det nystartade Vinnovafinansierade forsknings- och kompetenscentret Dig-IT Lab vid KTH i Stockholm. Syftet är att minska byggnaders miljöpåverkan genom smart teknik.

De båda Enköpingsbaserade konferensanläggningarna Fagerudd och Haga Slott ägs av den allmännyttiga Wikdahlsstiftelsen vars syfte är att främja vetenskapligt förankrad forskning och utveckling. Stiftelsen upplåter nu genom sitt fastighetsutvecklingsbolag Noss Invest båda konferensanläggningarna som testbädd för det Vinnovafinansierade kompetenscentret Dig-IT Lab vid KTH i Stockholm, samtidigt som man förbinder sig att stötta projektet med 1.25 miljoner kronor över de kommande 5 åren.

Dig-IT Lab kommer främja samarbete och användning av data som samlas in från byggnader för att skapa faktisk förändring och nytta. Projektet drivs i samarbete mellan näringsliv, forskningsorganisationer och Universitet i Sverige och flera internationella forskningscentrum.

– Vi vill dra nytta av digitaliseringens fördelar och göra byggnader mer effektiva och hållbara genom samarbete och effektiv användning av data, minska CO2-utsläpp och påskynda marknadsintroduktionen av ny teknik, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för Dig-IT Lab.

– Centrumet kommer att vara en dynamisk arena för akademi, industri och politik att samarbeta och skapa innovativa lösningar.

– För oss som konferensanläggning med höga hållbarhetsambitioner är det fantastiskt att få vara med och bidra till att öka kunskapen om hur besöksindustrin, som ofta har komplex fastighetsstruktur, kan understödja den gröna omställningen, säger Sebastian Tarkowski, vd på Fagerudd som är en av de medverkande konferensanläggningarna. Bara på Fagerudd finns det över tio byggnader som ska värmas, ventileras och belysas på olika sätt och efter varierande behov.

– Dessutom kan vi ju erbjuda alla forskare och partners riktigt bra mötesförutsättningar när de ska samlas och samarbeta, fortsätter Sebastian.

Målen är att maximera fördelarna med digitalisering under byggnaders hela livslängd, att dela kunskap och utveckla viktiga kompetenser för den digitalt drivna byggda miljön. För exempelvis Haga Slott kan det handla om att installera moderna sensorer och styrsystem baserade på AI i det mer än 350 år gamla slottet.

Haga Slott. 350 år gammalt, men snart med toppmoderna AI-baserade styrsystem.

– Det händer något otroligt spännande när riktigt gamla byggnader utrustas med framtidens teknik, berättar Marcus Dennerstedt, vd på Noss Invest, Wikdahlsstiftelsens fastighetsutvecklingsbolag som bland annat förvaltar och utvecklar Haga Slott och Fagerudd.

– Det är viktigt att vi lär oss accelerera hållbarhetsutvecklingen även i gamla hus och fastigheter om det ska gå att ställa om till hållbara fastighetsbestånd. Att bidra till och dela den kunskapen ligger verkligen i linje med vår ägarstiftelses syfte.

Dig-IT Lab bygger vidare på och breddar den pågående forskningen och samarbetet inom ramen för KTH Live-In Lab som startade 2016, och samlar aktörer från akademi och näringsliv.

Akademiska parter och forskningsorganisationer:

RISE, and Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Nationella samverkande akademiska partner (Umeå universitet, Uppsala universitet, Chalmers och RISE) samt internationella akademiska samarbetspartner (AIT, Grenoble, Concordia, NTNU, Padua, Imperial College London, UT Sydney och UNITE!).

Industripartners:

Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Castellum, Einar Mattsson, EQUA, Myrspoven, Noss Invest, ProptechCore, Sally-R, Schneider Electric, SISAB, Swegon, Vasakronan

Läs mer om Dig-IT Lab på KTH.se:

https://www.kth.se/itm/nyheter/dig-it-lab-nytt-kompetenscentrum-snabbar-upp-byggbranschens-digitalisering-1.1277871

Fler artiklar

Fagerudd tilldelades 2023 IACC Europe Innovation Award på Europe Knowledge Festival i Köpenhamn igår för vårt ...

Två Enköpingsbaserade konferensanläggningar (Fagerudd och Haga Slott) är med och accelererar grön omställning av gamla fastigheter ...

Fagerudd har blivit miljömärkta med Green Key, som ett kvitto på att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete ...

Vi ingår i Lyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

Medlemsorganisationer & certifieringar

Vi är en prisbelönt mötesplats vi är stolta att vara utvalda och mötescertifierade av Svenska möten, för att du ska få bättre möten. ⋅ Vi är engagerade i internationella IACC som samlar världens främsta mötesplatser. ⋅ Vi är anslutna till, och tecknar kollektivavtal genom, Visita, för att vara en schysst arbetsplats. ⋅ Vi är miljömärkta med Green Key som ett kvitto på vårt hållbarhetsåtagande.