Fagerudd vinner internationellt innovationspris för hållbarhetsinititativ

Sebastian Tarkowski vd på Fagerudd tar emot pris, uppe på scenen på Rungstedgaard, från Pieter Allaerts, ordförande för IACCs europastyrelse. Foto: IACC Europe

Under årets IACC Europe Knowledge Festival, som gick av stapeln 6-8 oktober 2023 på Rungstedgaard i Köpenhamn, tilldelades svenska Fagerudd Konferens priset för årets innovation för deras initiativ med vegetariska luncher som standard. 

Fagerudd var nominerade som en av sju konferensanläggningar som alla presenterade var sitt initiativ och vinnaren utsågs genom medlemsomröstning bland de närvarande deltagarna som utgjordes av branschrepresentanter från nio marknader. Bland de tävlande initiativen fans allt från rena tekniska lösningar, som AI baserat bokningsstöd, till sociala hållbarhetsprojekt, exempelvis att sysselsätta ungdomar med funktionsvariationer.

– Vi är otroligt stolta idag, säger Sebastian Tarkowski vd på Fagerudd. Det här är något som engagerar hela vårt företag liksom våra kunder. Men framför allt är det roligt att vi vinner med ett relativt litet initiativ, som är lätt att kopiera. För tänk vilken skillnad det blir om 1000 restauranger till gjorde som vi. Vi hoppas att många väljer att kopiera oss, både i Sverige och utomlands.

Fagerudds luncher har tidigare i år också nominerats till Svenska Mötespriset och omnämndes som exempel på framtidens mötesrum på Meeting Professionals Internationals konferens i Cancun i våras. Initiativet har också uppmärksammats av amerikanska branschtidningen Smart Meetings Magazine.

Sebastian Tarkowski vd på Fagerudd och Pieter Allaerts, ordförande för IACCs europastyrelse.

Nedan följer lite ytterligare frågor till och svar från Sebastian Tarkowski:

Vad handlar Fagerudds initiativ om? 

Sedan en tid tillbaka serverar Fagerudd vegetariska luncher som standard. Det innebär att om du inte säger till innan så får du det vegetariska alternativet. Det är med andra ord precis som vanligt – fast tvärt om.

Med hjälp av det svenska startup företaget Klimato beräknar vi klimatavtrycket på varje serverad rätt och i genomsnitt sparar vi ca 2kg CO2e genom att servera en vegetarisk rätt istället för en rätt baserad på animaliskt protein. Ungefär 8 av 10 gäster väljer att inte beställa animaliskt protein vilket ledde till att vi sparade 19 ton koldioxidekvivalenter fördelat över 12.000 luncher 2022. Det är en hissnande siffra för en verksamhet med 17 anställda.

Det vi också får feedback på är att gästerna upplever en fräschare mättnadskänsla och att de inte blir lika dåsiga efter maten, vilket hjälper dem att hålla energin uppe genom hela mötesdagen. De får alltså bättre mötesförutsättningar på köpet.

Men vad är det som är nytt i det här? Vari ligger själva innovationen? 

Det stämmer att branschen redan är väl medveten om att livsmedelsproduktionen står för nära en fjärdedel av de globala växthusgasutsläppen och att köttproduktion är en stor del av det. För oss som miljömärkt konferensanläggning som bara köper fossilfri el utgör faktiskt maten vi serverar den absolut största källan till klimatpåverkan. Det inte heller något nytt att en lösning är att äta mer växtbaserat och många restauranger arbetar intensivt med att försöka minska klimatavtryck och miljöbelastning genom olika vegetariska initiativ. Exempelvis i Danmark har de flesta lunchrestauranger en till två vegetariska dagar i veckan så man tvingas att äta vegetariskt, eller i Sverige har vi hamburgerkedjor som försöker ”nudga” oss att välja vegetariska alternativ genom att redovisa klimatusläppen per måltid.

Det vi tror att de som röstade uppskattade med Fagerudds initiativ är att vi på ett enkelt sätt lyckas få den absoluta majoriteten att välja att vegetariskt, samtidigt som vi behåller valfriheten. Dessutom gör det faktum att vi beräknar och redovisar den samlade besparingen att värdet av att äta vegetariskt blir så mycket tydligare. När vi säger att vi sparar 19 ton koldioxid och tackar mötesdeltagarna för att de är med och bidrar brukar vi få applåder.

Hur vi kommunicerar och vad som fungerar bäst att säga är inget som kommit självklart utan något som vuxit fram med tiden genom trial and error. Ett tag fastnade vi tillexempel i fällan att försöka definiera vad som utgjorde en hållbar måltid, men det blev för luddigt och inte speciellt greppbart ändå. Till slut har det vuxit fram en enkel och tydlig förklaring till vilken skillnad vi gör tillsammans med våra gäster som vi sammanfattat i ett manuskript som alla i personalen kan använda.

Kommer det här att sprida sig? 

Ja vi ser redan att medvetna företag och organisationer i allt större utsträckning efterfrågar vegetariska alternativ när de konfererar. Flera kommuner och offentliga institutioner, som Strängnäs kommun och Malmö stad efterfrågar numer inte bara vegetariska luncher, utan kräver helvegetariska menyer för alla deltagare när de samlas. Och unga företag har alltid en stor andel medarbetare sim identifierar sig som flexitarianer. Det tycker vi är en positiv utveckling, och självklart gör våra erfarenheter av att utveckla och laga goda vegetariska rätter att vi är väl förberedda att ta emot kunder med sådana krav och förväntningar. Samtidigt vill vi vara tydliga med att säga att vi inte nödvändigtvis tycker att alla måltider alltid måste vara vegetariska. Det vi vill utmana med detta initiativ är slentrianmässiga köttbitar och samtidigt väcka en tanke om vad vi lägger på tallriken. På många lunchrestauranger står det fortfarande ”tänk på miljön, ta inte fler servetter än du behöver” när det i själva verket är köttbiten som står för den stora miljöpåverkan. Det kanske borde stå ”om du valt det vegetariska alternativet kan du också kosta på dig en servett.”

 

Vad händer härnäst på hållbarhetsfronten?  

Vi har precis, genom våra ägare, ingått som deltagare i ett jätteprojekt som leds av KTH där vi upplåter Fagerudd och vår syskonanläggning Haga Slott som testbädd för en internationell forskningsstudie där universitet tillsammans med näringsliv vill undersöka om det går att göra fastigheter mer hållbara genom smart teknik. Det ska bli jättespännande. Tänk dig själv, ett 350 år gammalt slott, med AI sensorer. Hur vi än vänder och vrider på det så finns det ju flest gamla byggnader i världen. Kan vi bidra till att göra dem mer hållbara så vore det fantastiskt. Läs gärna mer på: https://fagerudd.se/news/fagerudd-och-haga-slott-bidrar-till-att-paskynda-omstallningen-till-hallbarare-fastigheter/

 

Fler artiklar

Fagerudd tilldelades 2023 IACC Europe Innovation Award på Europe Knowledge Festival i Köpenhamn igår för vårt ...

Två Enköpingsbaserade konferensanläggningar (Fagerudd och Haga Slott) är med och accelererar grön omställning av gamla fastigheter ...

Fagerudd har blivit miljömärkta med Green Key, som ett kvitto på att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete ...

Vi ingår i Lyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

 

Medlemsorganisationer & certifieringar

Vi är utvalda och mötescertifierade av Svenska möten, för att du ska få bättre möten.
Vi är engagerade i internationella IACC som samlar världens främsta mötesplatser.
Vi är anslutna till, och tecknar kollektivavtal genom, Visita, för att vara en schysst arbetsplats.
Vi är miljömärkta med Green Key som ett kvitto på vårt hållbarhetsåtagande.