Fagerudd motverkar mental ohälsa med tematiserade mötesrum.

Tematiserade mötesrum ska skapa kreativare möten och samtidigt stötta arbetet i att motverka psykisk ohälsa.

Under pandemin har Fagerudd fortsatt fundera på hur de kan skapa förutsättningar för bättre möten, i linje med övertygelsen att bra möten kan göra världen bättre. Bland Fagerudds många mötesbyggnader har ett hus, kallat Gökboet, stått helt oanvänt. Alla i personalen har hjälpts åt att måla om och fräscha upp insidan och inrett tre tematiserade workshoplokaler. Syftet är att bygga in serendipitet i lokalerna, det vill säga möjligheten till oväntade positiva upptäckter i sökandet efter något annat.

news-mental-2

– Den bakomliggande teorin är att om en grupp samarbetar fokuserat med något svårt kan hjärnorna få återkommande kreativa injektioner om gruppen också omger sig med ett inspirerande tema, förklarar Sebastian Tarkowski, vd och mötesevangelist på Fagerudd Konferens.

news-mental-3

Sebastian Tarkowski, VD på Fagerudd i Labbet

– Exempelvis om ni arbetar med att utveckla budgeten i en laboratoriemiljö, får ni med er alla lab-referenser ni har från både skoltid och populärkultur in i mötet, fortsätter Sebastian. Varje gång ni tittar upp får hjärnan en ny boost av kreativ energi, på samma sätt som om ni hade hållit mötet till exempel ute i naturen.

Inledningsvis inviger Fagerudd tre tematiserade workshoprum med fokus på interaktion och lek i Gökboet: ledningsrummet, labbet och ungdomsgården. Samtidigt invigs ett nytt stort tematiserat mötesrum i anslutning till idrottshallen med fokus på rörelse. Planen är att inviga fler rum under det kommande året.

Men att bara göra kreativa rum räcker inte. Fagerudd vill med projektet också motverka mental ohälsa genom att låta en del av intäkterna från de nya mötesrummen gå till exempelvis grupper som arbetar med suicidprevention. Inspirationen kommer från husets namn: Gökboet.

news-mental-4

– Idén att spinna vidare på husets namn med associationen till den gamla Jack Nicholson-filmen kom tidigt, berättar Cecilia Tarkowski, platschef på Fagerudd. WHO har definierat psykisk ohälsa som ett av de snabbast växande och största hoten mot människors hälsa i framtiden, och mycket av ohälsan är arbetsstressrelaterad.

– Våra galna mötesrum är gjorda för intensivt och fokuserat arbete, men inte till vilket pris som helst. Vi kan inte skämta bort att det finns de för vilka kickoffer och konferenser inte är förknippade med glädje och uppsluppenhet. Vi vill med denna satsning väcka en omtanke om dom som kanske inte ens orkar följa med, avslutar Cecilia.

news-mental-5

Cecilia Tarkowski, platschef på Fagerudd i ledningsrummet

Invigningen av de nya tematiserade mötesrummen är en del av Fagerudds ambition att under parollen omtänkande möten både bidra till och utmana konferensvärlden med enkla lösningar som skapar förutsättningar för bättre möten. Tidigare har Fagerudd bland annat lanserat synaptisk konst, skrivplattor för mobila möten, vegetariska luncher som standard och digitala mötestips.

Visning av rummen sker genom bokning i Fagerudds reception via info@fagerudd.se eller 0171-802 90.

Frågor kan ställas till Sebastian Tarkowski på sebastian@fagerudd.se eller 0171-802 91

Fagerudd, nära Enköping, är en mötesplats och konferensanläggning som försöker skapa förutsättningar för bättre möten med övertygelsen att bra möten kan göra världen bättre. Fagerudd är utvalda av Svenska Möten, Svanenmärkta och medlemmar i internationella mötesorganisationen IACC. Fagerudd ingår i Lyckornagruppen som drivs av en allmännyttig stiftelse.

Sebastian Tarkowski (1977)
Med bakgrund som innovationskonsult och varumärkesstrateg har Sebastians främsta arbetsredskap varit den kreativa workshopen. Nu vill han, som nytillträdd VD och mötesevangelist på Fagerudd Konferens, undersöka vad som händer om han applicerar de mötesmodeller som han tidigare använt med företag och varumärken som Arla, Absolut Vodka, Sodexo, Billerud Korsnäs och Carlsberg på själva mötesindustrin.

Cecilia Tarkowski (1979)
Legitimerad gymnasielärare inom svenska som andraspråk och engelska som arbetat med nyanlända ungdomar. Har ett brinnande intresse för att skapa förutsättningar för att våga prata också om svåra saker, tillexempel sex och samlevnadsfrågor och jämställdhet.

Fler artiklar

Fagerudd tilldelades 2023 IACC Europe Innovation Award på Europe Knowledge Festival i Köpenhamn igår för vårt ...

Två Enköpingsbaserade konferensanläggningar (Fagerudd och Haga Slott) är med och accelererar grön omställning av gamla fastigheter ...

Fagerudd har blivit miljömärkta med Green Key, som ett kvitto på att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete ...

Vi ingår i Lyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

Medlemsorganisationer & certifieringar

Vi är en prisbelönt mötesplats vi är stolta att vara utvalda och mötescertifierade av Svenska möten, för att du ska få bättre möten. ⋅ Vi är engagerade i internationella IACC som samlar världens främsta mötesplatser. ⋅ Vi är anslutna till, och tecknar kollektivavtal genom, Visita, för att vara en schysst arbetsplats. ⋅ Vi är miljömärkta med Green Key som ett kvitto på vårt hållbarhetsåtagande.