Mötestips #0 - Hemligheten bakom meningsfulla möten


Bilden ovan är rolig*. Men den bygger på ett vanligt missförstånd. Bilden illustrerar inte ett möte. Den illustrerar en presentation: en person som pratar inför några andra. Ett meningsfullt möte tillvaratar alla kompetenser i rummet för att leda fram till ett relevant resultat.

I Microsoft Office effektivitetsanalysverktyg MyAnalytics kan du läsa dig till att “47% av möten bedöms vara improduktiva”. Det är ju fruktansvärt! Om det vore sant, nu räknar nämligen Microsoft arbete med mailen i inkorgen som ”samarbetstid”, det vet jag inte om jag håller med om att det är. Men oavsett visar det på en inställning som känns ganska vanlig och vedertagen: ”jag hinner inte arbeta för jag sitter i möten hela tiden” brukade vi skämta i korridorerna på min förra arbetsplats. Som om att begreppet möte är något dåligt och meningslöst i sig.
I stället borde vi ställa oss frågan vad som gör ett möte bra. När allt kommer omkring är det ju i möten det svåra och viktiga arbetet sker: att enas, och kompromissa, dra ut nya riktningar – vartåt ska vi, och varför? Sedan efter mötet får vi gå tillbaka och göra det vi är bra på. Det brukar ju vara det lätta.

Så vad gör ett möte bra? Vi har undersökt det genom att helt enkelt fråga mötesdeltagare inför och efter möten vad som gör möten meningsfulla – och det visar sig att svaret är lika enkelt som självklart. Det är ingen hemlighet att människor tycker att möten är meningsfulla när de upplever att de är delaktiga och får vara med och bidra till ett relevant mötesresultat.
Hepp! Det var ju enkelt! Ett meningsfullt möte tar alltså tillvara alla kompetenser i rummet för att producera ett kvalitativt resultat. Bra! Då gör vi… eh, som vi… sa?

I följande mötestips kommer vi att tillsammans med dig undersöka ett antal verktyg för bättre möten, verktyg som skapar delaktighet och meningsfullare mötesresultat. Vi hoppas du har glädje av dem. Och om du inte håller med är det inte hela världen, hör av dig, så tar vi ett möte om det. Jag bjuder på munkar!

Författat av: Sebastian Tarkowski, Mötesevangelist på Fagerudd

* Illustration: Okänd, bilden är hittad någonstans på Internet för länge sedan, men känns i ärlighetens äldre än så…

Fler artiklar

Fagerudd tilldelades 2023 IACC Europe Innovation Award på Europe Knowledge Festival i Köpenhamn igår för vårt ...

Två Enköpingsbaserade konferensanläggningar (Fagerudd och Haga Slott) är med och accelererar grön omställning av gamla fastigheter ...

Fagerudd har blivit miljömärkta med Green Key, som ett kvitto på att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete ...

Vi ingår i Lyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

Medlemsorganisationer & certifieringar

Vi är en prisbelönt mötesplats vi är stolta att vara utvalda och mötescertifierade av Svenska möten, för att du ska få bättre möten. ⋅ Vi är engagerade i internationella IACC som samlar världens främsta mötesplatser. ⋅ Vi är anslutna till, och tecknar kollektivavtal genom, Visita, för att vara en schysst arbetsplats. ⋅ Vi är miljömärkta med Green Key som ett kvitto på vårt hållbarhetsåtagande.