Mötestips #0 - Hemligheten bakom meningsfulla möten


Bilden ovan är rolig*. Men den bygger på ett vanligt missförstånd. Bilden illustrerar inte ett möte. Den illustrerar en presentation: en person som pratar inför några andra. Ett meningsfullt möte tillvaratar alla kompetenser i rummet för att leda fram till ett relevant resultat.

I Microsoft Office effektivitetsanalysverktyg MyAnalytics kan du läsa dig till att “47% av möten bedöms vara improduktiva”. Det är ju fruktansvärt! Om det vore sant, nu räknar nämligen Microsoft arbete med mailen i inkorgen som ”samarbetstid”, det vet jag inte om jag håller med om att det är. Men oavsett visar det på en inställning som känns ganska vanlig och vedertagen: ”jag hinner inte arbeta för jag sitter i möten hela tiden” brukade vi skämta i korridorerna på min förra arbetsplats. Som om att begreppet möte är något dåligt och meningslöst i sig.
I stället borde vi ställa oss frågan vad som gör ett möte bra. När allt kommer omkring är det ju i möten det svåra och viktiga arbetet sker: att enas, och kompromissa, dra ut nya riktningar – vartåt ska vi, och varför? Sedan efter mötet får vi gå tillbaka och göra det vi är bra på. Det brukar ju vara det lätta.

Så vad gör ett möte bra? Vi har undersökt det genom att helt enkelt fråga mötesdeltagare inför och efter möten vad som gör möten meningsfulla – och det visar sig att svaret är lika enkelt som självklart. Det är ingen hemlighet att människor tycker att möten är meningsfulla när de upplever att de är delaktiga och får vara med och bidra till ett relevant mötesresultat.
Hepp! Det var ju enkelt! Ett meningsfullt möte tar alltså tillvara alla kompetenser i rummet för att producera ett kvalitativt resultat. Bra! Då gör vi… eh, som vi… sa?

I följande mötestips kommer vi att tillsammans med dig undersöka ett antal verktyg för bättre möten, verktyg som skapar delaktighet och meningsfullare mötesresultat. Vi hoppas du har glädje av dem. Och om du inte håller med är det inte hela världen, hör av dig, så tar vi ett möte om det. Jag bjuder på munkar!

Författat av: Sebastian Tarkowski, Mötesevangelist på Fagerudd

* Illustration: Okänd, bilden är hittad någonstans på Internet för länge sedan, men känns i ärlighetens äldre än så…

Fler artiklar

TILLSATT Vår urcoola Ullis ska lämna oss (för att studera vidare) så nu behöver vi hitta ...

Nu kan du boka julmiddag, eller som vi kallar det, ett sjujäkla julaballoo på Fagerudd. Istället för ...

Vi ingår i Lyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

 

Medlemsorganisationer

Vi är mötescertifierade av Svenska Möten

För att du ska få bättre möten. Läs mer här >>