Spökbollsregler slutdiskuterade

Nu sitter äntligen de formella fageruddsreglerna i spökboll uppe på väggen i fagerudd arena! Så nu är det slutdiskuterat, förutom om det var träff eller inte, det måste ni fortfarande avgöra själva. I samband med det har vi också bestämt oss för att göra spökboll till Fagerudds officiella paradsport. Formell inbjudan till informella mästerskapen i Spökboll kommer!

Fler artiklar

Nu tar vi nästa steg i vårt miljöarbete tillsammans med er, och får omtänkande mö...

Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas normalt inte av pandemilagen och därmed inte heller av kravet ...

Vår fantastiske vaktmästare Henke ska lämna oss (för ett toppenjobb som brandskyddsinspektör) så nu behö...

Vi ingår i Lyckornagruppen

Lyckornagruppen ägs av en stiftelse vars syfte är att främja vetenskapligt grundad forskning och utveckling, exempelvis inom hållbar energi.

 

Medlemsorganisationer